Kontakt

Soniya – med svenska och skånska rötter, malmöit med
engagemang för odling, ekologi och nyskapande.
Soniya Sjöberg
soniya@glocalcooking.com
tel 0733 56 15 71